Hỏi đáp website

Tại sao doanh nghiệp của tôi lại cần có một Website?

Trước hết, bạn sẽ cần phi đăng ký một tên miền riêng, thường được gọi là địa chỉ website (vd: www.têncôngty.com). Để có một tên miền, bạn sẽ phải đầu tư một khoản phí là 300.000 VND trong năm đầu

Mười điều tiện ích trong việc thiết kế Web

Xây dựng cơ cấu trang web để tạo điều kiện cho việc scan và giúp người truy cập bỏ qua những khối lớn trang thông tin trong một cái nhìn lướt qua: ví dụ, sử dụng nhóm và các tiêu

Web browser – trình duyệt web là gì?

 Mặc  dù các trình duyệt với mục đích là để truy cập vào hệ thống mạng toàn  cầu, các trình duyệt còn được sử dụng để truy cập các thông tin được  cung cấp bởi các web servers (máy chủ